15th Murakami Sensei

Iaido & Jodo Seminar

Uczestnicy seminarium jodo prowadzonego we Wrocławiu w dniach 13-15 listopada przez gości z Japonii, Senseiów Naotaka Murakami, ZNKR Jodo 8 dan Kyoshi, Iaido 7 dan Kyoshi oraz Yoshihisa Murakami, ZNKR Jodo 6 dan Renshi, Iaido 6 dan Renshi.

W seminarium licznie uczestniczyli też licznie goście z Czech i Izraela, a także Sensei Andy Watson ze Zjednoczonego Królestwa.